.

.
‘Abduction of Europa’ (Rembrandt Harmensz. van Rijn, Amsterdam - 1632 - fragment)

vrijdag 1 november 2019

Hadrianus’ dood - Overtuigen en verbinden in de rechtspraak
“L’ordinamento giuridico non affatto è indifferente all’esigenza dell’essere umano di entrare nella morte ad occhi aperti.”

Corte Suprema di Cassazione (Italië), 15 april 2019


vrijdag 7 juni 2019

De derde staatsmacht - Over kracht en kwetsbaarheid van rechtspraak
“Welk een doodelijke staat bedreigt geheel Europa, indien alle de volken zich opsluiten binnen de grenzen van hun gebied, om alles in zich zelven te bezitten!”
G.K. van Hogendorp, Bijdragen tot de Huishouding van de Staat, Dl. I, 1816, p. 98
Oratie uitgesproken op 7 juni 2019 door prof. mr. M. (Marc) F.J.M. de Werd, hoogleraar Rechtspleging Universiteit van Amsterdam, en senior raadsheer in het gerechtshof Amsterdam - spreektekst.

woensdag 23 januari 2019

European Courts: January's overview of case law of the European Court of Human rights (ECtHR) and the European Court of Justice (ECJ).A Young Man Reading, by Matthias Stom (or Stomer), Dutch painter, circa 1630.Chief editor: Joanne Bik - Founding editor: Marc de Werd


For a free subscription contact: RechtspraakEuropa@rechtspraak.nl

Follow us on Twitter: @europeancourts and @joannebik1

dinsdag 18 december 2018

vrijdag 30 november 2018

Corruption among judges: the CCJE adopts an opinion

Corruption among judges is one of the main threats to society and the functioning of a democratic state. It undermines judicial integrity, which is fundamental to the rule of law and a fundamental value of the Council of Europe. Judicial integrity is the first prerequisite for the efficiency and impartiality of national judicial systems. It is closely interlinked with the judicial independence. It reinforces public trust in their judicial system and, therefore, in its overall political system.

The Consultative Council of European Judges (CCJE) of the Council of Europe has just adopted an opinion on “Preventing corruption among judges”.

Through this Opinion, European judges from the 47 member States of the Council of Europe adopt a common position on how to guarantee the integrity of judges and fight corruption, both by preventing attempts at corruption within the judiciary and by making the judge a major player in this fight.

vrijdag 23 november 2018

European Courts: October's overview of case law of the European Court of Human rights (ECtHR) and the European Court of Justice (ECJ).


Girl reading a letter at an open window. Painted by Johannes Vermeer. Completed in approximately 1657–59.

Link: Monthly overview of the case law of the European Court of Human rights (ECtHR) and the European Court of Justice (ECJ) 


Chief editor: Joanne Bik - Founding editor: Marc de Werd


For a free subscription contact: RechtspraakEuropa@rechtspraak.nl


Follow us on Twitter: @europeancourts and @joannebik1

dinsdag 29 mei 2018

Nationale rechters als beschermers van rechtsstatelijkheid in andere lidstaten


Jasper Krommendijk is Universitair docent Europees recht aan de Radboud Universiteit


Dit is een bewerkte versie van de beschouwing die in september 2018 in het NTM/NJCM Bulletin zal verschijnen.

Inleiding


De afgelopen tijd domineerden twee hoofdpijndossiers de Europese agenda: de Brexit en de rechtsstatelijke achteruitgang in lidstaten zoals Hongarije en Polen. Volgens sommigen is dit laatste zelfs een groter en fundamenteler probleem voor de EU dan Brexit, vooral omdat deze achteruitgang in gaat tegen alles waar de EU voor staat en de gemeenschappelijke grondrechtelijke en rechtsstatelijke waarden ondermijnt waar de EU op is gestoeld. Het is lastig gebleken om hierop een effectief Europees antwoord te formuleren. Lang leek het idee dat er juridisch weinig te doen is aan dergelijke “nationale” kwesties. Politiek is het bijna onmogelijk om op Europees niveau, in de Raad of het Europees Parlement, alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Desalniettemin heeft de Europese Commissie eind vorig jaar, na meerdere “aanbevelingen inzake de rechtsstaat”  uiteindelijk besloten om het mechanisme van art. 7 VEU in werking te stellen tegen Polen. Op grond van dit mechanisme zouden uiteindelijk de stemrechten van een lidstaat kunnen worden geschorst. Op zichzelf een belangrijk signaal dat zeker niet zonder gevolgen is, maar gezien het vereiste van unanimiteit binnen de Raad is het nog maar afwachten waar deze actie uiteindelijk toe leidt. Dit ook omdat te verwachten is dat Hongarije niet zal meewerken. Het is dus weinig verassend dat het nodige pessimisme ten aanzien van deze en andere “tandeloze” procedures de boventoon voert in de literatuur en de media. Niet voor niets wijzen Carrera en Mitsilegas  er op dat het met redenen omklede voorstel van de Commissie in de zin van art. 7, eerste lid, VEU alsmede de eerdere vier aanbevelingen en vijfentwintig brieven naar de Poolse autoriteiten niet hebben weten te voorkomen dat de rechtsstaat in Polen steeds verder wordt ondermijnd. Tegelijkertijd moet er ook niet al te cynisch worden gedaan over de stap van de Commissie, omdat er in Polen zelf ook enorm veel waarde aan wordt gehecht, terwijl  grote lidstaten zoals Frankrijk en Duitsland de Commissie steunen en er een relatie wordt gelegd met de meerjarenbegroting. Hoe het ook zij, het is niet het doel van deze beschouwing om uitvoerig stil te staan bij deze procedures en ontwikkelingen, die zeer politiek van aard zijn en waarover al het nodige is geschreven.

maandag 11 december 2017

Rechtspraak Europa no. 12 - december 2017 - verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr (European Courts' newsletter in Dutch)Klik HIER voor de nieuwsbrief Rechtspraak Europa verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr met een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

vrijdag 10 november 2017

Rechtspraak Europa no. 11 - november 2017 - verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr (European Courts' newsletter in Dutch)


Klik HIER voor de nieuwsbrief Rechtspraak Europa verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr met een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.


dinsdag 10 oktober 2017

Rechtspraak Europa no. 10 - oktober 2017 - verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr (European Courts' newsletter in Dutch)Klik HIER voor de nieuwsbrief Rechtspraak Europa verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr met een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

dinsdag 12 september 2017

Rechtspraak Europa no. 8/9 - september 2017 - verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr (European Courts' newsletter in Dutch)
Klik HIER voor de nieuwsbrief Rechtspraak Europa verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr met een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.